Vietnamese Karaoke

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke (Women only)

posted in: karaoke

Nhóm Phụ Nữ Yêu Cuộc Sống-Hát Cho Nhau Nghe

Mỗi Chiều Thứ Sáu

THỜI GIAN: 5:00-7:00pm

Sử dụng laptop hoặc computer:

meet.google.com/gfz-cset-cuc

hoặc gọi vào

1– 413 – 679 – 0672

và bấm mã số

557 366 634#

sau đó bấm *6 trước khi chia sẻ thông tin hoặc trò chuyện hoặc hát

 

Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào mỗi chiều Thứ Sáu, mọi thắc mắc vui lòng liên liên lạc Thanh Tâm 425-502-1666