Loading Events

All events for Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

« All Events

May 2021

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

May 9 @ 3:00 PM - 6:30 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

8201 10th Ave S
Seattle, WA 98108 United States

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-6:30pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm *6 trước khi…

Find out more »

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

May 16 @ 3:00 PM - 6:30 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

8201 10th Ave S
Seattle, WA 98108 United States

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-6:30pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm *6 trước khi…

Find out more »

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

May 23 @ 3:00 PM - 6:30 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

8201 10th Ave S
Seattle, WA 98108 United States

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-6:30pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm *6 trước khi…

Find out more »

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

May 30 @ 3:00 PM - 6:30 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

8201 10th Ave S
Seattle, WA 98108 United States

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-6:30pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm *6 trước khi…

Find out more »

June 2021

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

June 6 @ 3:00 PM - 6:30 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

8201 10th Ave S
Seattle, WA 98108 United States

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-6:30pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm *6 trước khi…

Find out more »

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

June 13 @ 3:00 PM - 6:30 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

8201 10th Ave S
Seattle, WA 98108 United States

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-6:30pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm *6 trước khi…

Find out more »

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

June 20 @ 3:00 PM - 6:30 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

8201 10th Ave S
Seattle, WA 98108 United States

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-6:30pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm *6 trước khi…

Find out more »

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

June 27 @ 3:00 PM - 6:30 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

8201 10th Ave S
Seattle, WA 98108 United States

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-6:30pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm *6 trước khi…

Find out more »

July 2021

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

July 4 @ 3:00 PM - 6:30 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

8201 10th Ave S
Seattle, WA 98108 United States

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-6:30pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm *6 trước khi…

Find out more »

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

July 11 @ 3:00 PM - 6:30 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

8201 10th Ave S
Seattle, WA 98108 United States

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-6:30pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm *6 trước khi…

Find out more »