Loading Events

All events for Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

« All Events

January 2021

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

January 24 @ 3:00 PM - 5:00 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-5:00pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm #6 trước khi…

Find out more »

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

January 31 @ 3:00 PM - 5:00 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-5:00pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm #6 trước khi…

Find out more »

February 2021

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

February 7 @ 3:00 PM - 5:00 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-5:00pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm #6 trước khi…

Find out more »

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

February 14 @ 3:00 PM - 5:00 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-5:00pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm #6 trước khi…

Find out more »

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

February 21 @ 3:00 PM - 5:00 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-5:00pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm #6 trước khi…

Find out more »

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

February 28 @ 3:00 PM - 5:00 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-5:00pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm #6 trước khi…

Find out more »

March 2021

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

March 7 @ 3:00 PM - 5:00 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-5:00pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm #6 trước khi…

Find out more »

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

March 14 @ 3:00 PM - 5:00 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-5:00pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm #6 trước khi…

Find out more »

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

March 21 @ 3:00 PM - 5:00 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-5:00pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm #6 trước khi…

Find out more »

Hát Cho Nhau Nghe-Virtual Karaoke

March 28 @ 3:00 PM - 5:00 PM
|Recurring Event (See all)

An event every week that begins at 3:00 PM on Sunday, repeating indefinitely

Chương Trình Hát Cho Nhau Nghe Mỗi Chủ Nhật  THỜI GIAN: 3:00-5:00pm Sử dụng laptop hoặc computer: meet.google.com/gfz-cset-cuc hoặc gọi vào 1– 413 – 679 – 0672 và bấm mã số 557 366 634# sau đó bấm #6 trước khi…

Find out more »